Show simple item record

dc.contributor.advisorSelvik, Randi Margretenb_NO
dc.contributor.authorFostad, Ingridnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:07:26Z
dc.date.available2014-12-19T13:07:26Z
dc.date.created2014-08-06nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier736324nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/243671
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen handler om kommunikasjon av sangteknikk til kor, nærmere bestemt hvordan dirigenter kommuniserer de sangtekniske parameterne holdning, støtte, kjeveåpning og intonasjon. Materialet ble samlet inn ved hjelp av to vitenskapelige metoder – observasjon og det kvalitative forskningsintervju. Her har jeg studert tre dirigenter i tre forskjellige kor. Alle dirigentene er sangpedagoger av yrke i tillegg til å virke som korledere. Formålet med empirien er å avdekke hvordan de ulike dirigentene kommuniserer sangteknikk til sine kor. Det teoretiske grunnlaget for oppgaven består av teori om verbal kommunikasjon (fysiologiske forklaringer, metaforer, språkvalg), non-verbal kommunikasjon (speiling, gestikk) og sangteknikk. Avhandlingen er et bidrag til å vise hvor fasettert kommunikasjonsformene av sangteknikk er, både når det gjelder verbal og non-verbal kommunikasjon. Samtidig er den et bidrag til kordirigenter, sangpedagoger og sangere som ønsker å få nye innfallsvinkler til sangteknikk og metoder for undervisning i sangfaget.nb_NO
dc.description.abstractThe Master’s thesis is about communication of singing technique to a choir, more specifically about which methods a conductor uses to convey poise, breath support, an open jaw, and intonation. The material is found by using results from three case study reviews I completed. In them, I did both observations and interviews of three conductors of three different choirs. Each of these conductors works as a singing teacher, as well as a conductor of a choir. The reviews helped me understand how the conductors communicate singing technique to their choir. As a supplement I have used a variety of theoretical texts about verbal and non-verbal communication as well as theories about singing technique. The thesis brings light to the complexity and multiplicity of communication singing technique, both when it comes to verbal and non-verbal communication. At the same time this thesis is a contribution to choir conductors, singing pedagogues and singers who want to learn new approaches for singing technique and methods for teaching in the vocal field.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for musikknb_NO
dc.subjectKorno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectsangteknikkno_NO
dc.titleKunsten å kommunisere sangteknikk til kor: En kasusstudie av tre dirigenters praksisnb_NO
dc.title.alternativeCommunication of singing technique to a choir: Case studies of three conductorsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for musikknb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record