Show simple item record

dc.contributor.advisorTomasgard, Asgeir
dc.contributor.authorBrinch, Pernille Cathrine Grüner
dc.date.accessioned2017-03-13T08:36:46Z
dc.date.available2017-03-13T08:36:46Z
dc.date.created2016-06-17
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15538
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2433862
dc.description.abstractKraftsystemet slik vi kjenner det er i ferd med å bli brakt inn i en ny teknologisk æra. Ettersom måten vi produserer og konsumerer strøm på endrer seg, må også strømnettet endres. En økt satsning på fornybar energi og et generelt mer effektivt energiforbruk, vil trolig forårsake mindre forutsigbarhet i produksjon og forbruk. Utviklingen av Smart grid vil skape et mer fleksibelt nett og motivere strømforbrukere til å ta en mer aktiv rolle i kraftsystemet. Et viktig konsept ved Smart grid er forbrukerfleksibilitet, som innebærer at strømforbrukere tilpasser sitt forbruk som en respons til gitte insentiver. Forbrukerfleksibilitet blir muliggjort av innføringen av smarte strømmålere, som vil gjennomføres i Norge i løpet av de kommende årene. Smartmålere vil øke informasjonsflyten til og fra forbrukerne. Forbrukerfleksibilitet vil trolig være nyttig når den aggregeres opp til store volum. Det er mange foreslåtte bruksområder for forbrukerfleksibilitet, og bruken av den vil trolig kunne skape verdi for mange aktører i kraftsystemet. Denne oppgaven har utforsket og evaluert ulike måter forbrukerfleksibilitet kan skape verdi for et nettselskap. Evalueringen førte til en antakelse om at det er utsatte investeringer i strømnettet grunnet redusert maks-last som er av størst verdi. Hensikten med denne oppgaven har vært å estimere den potensielle verdien som kan oppnås fra utsatte investeringer i nettet og å evaluere forretningsmuligheten for en aggregator. For å gjøre dette har oppgaven evaluert mulige kontrakter en aggregator kan tilby et nettselskap. Kontraktene har blitt vurdert ut fra profitt og risiko, og de har blitt evaluert for ulike informasjonsscenarioer. Før kontraktene kunne bli vurdert var det nødvendig å definere kostnadskurven til en aggregator og verdikurven til et nettselskap. Både generelle metoder for å estimere kurvene og numeriske estimater har blitt presentert. Oppgaven har studert eksisterende kontraktsformer, både lineære og ikke-lineære. Videre, har forfatteren utviklet sin egen kontraktsform som skal tilrettelegge for en CRP-tjeneste. Forfatteren mener at en CRP-tjeneste er bedre tilpasset salg av fleksibilitet i praksis. Oppgaven utfører et eksempelstudium for å evaluere de mulige kontraktene. Eksempelstudiet har blitt utført for TrønderEnergi Nett og det har vurdert muligheten for å bruke forbrukerfleksibilitet for å utsette en investering i et boligområde i nærheten av Trondheim sentrum. Forbrukerfleksibilitet fra husholdninger vil bli meget relevant med innføringen av smartmålere i Norge, og forfatteren ønsker å fylle et hull i den eksisterende litteraturen ved å kvantifisere verdien forbrukerfleksibilitet fra husholdninger kan ha for et nettselskap. Eksempelstudiet viste at investeringen på Storhaugen kunne bli utsatt i lang tid, og at dette ville medføre store verdier. Forenklingene som har blitt gjort i utregningene har trolig overestimert den potensielle verdien av forbrukerfleksibilitet, og kan brukes som en øvre grense for hva som vil være mulig å aktualisere. Fordi kontraktene ble utformet av aggregatoren, var det den parten som satt igjen med majoriteten av profitten. I virkeligheten er det sannsynlig at nettselskapet vil ha en større forhandlingskraft og kan gjøre krav på en større andel av overskuddet.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell økonomi og teknologiledelse
dc.titleKontraktsdesign mellom en aggregator av forbrukerfleksibilitet og et nettselskap
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record