Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSørheim, Roger
dc.contributor.advisorNeergaard, Helle
dc.contributor.authorAusrød, Vegar Lein
dc.date.accessioned2017-02-23T13:16:42Z
dc.date.available2017-02-23T13:16:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-326-2037-1
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431929
dc.description.abstractSummary of the thesis This thesis seeks to achieve two objectives. First it aims to understand how entrepreneurs are able to provide products and services to the base of the pyramid (BoP) while simultaneously generate profits. Thus, the overall research question of the thesis is: how do commercially driven entrepreneurs build a firm in a BoP context? The answer to this unfolds in the cover of this thesis by combining the theoretical contributions found in each of the four articles. Second, the thesis seeks to contribute to existing theories and literature often applied to explain entrepreneurial actions. This is done through the four articles. Article 1 seeks to contribute to resource-based theory (RBT) as it says little about resource management and its interplay with context. The findings suggest that entrepreneurs at the BoP can apply dispersed spatial and business contexts to structure and bundle resources. Article 2 contributes to resource management and resource mobilization. This article argues that the inability of presumed strategic resources to become intricately embedded in the local context is the reason for their failure. Conversely, the ability of presumed ordinary and weak resources to become intricately embedded in the local context is the reason for their success. Article 3 unfolds the business model design dilemma of adapting to or shaping the context in which they are deployed. Specifically designed interim business models in which each model design either facilitates an “adaptation to” process or a “shaping of” process. Article 4 focuses on the modes of growth. This article suggests that growth modes should be studied in combination with the business model; that not only organic growth takes place in new ventures; and it offers a perspective to understand erratic growth patterns in a new venture. Because creating profitable firms targeting the BoP is an under-explored and complex phenomenon, a qualitative research design has been adopted. All research questions are answered through a single case study of Husk Power Systems (HPS), the world-leading mini-utility firm providing rural electricity based on renewable energy sources for the BoP segment.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag av avhandlingen Denne avhandlingen har to hovedformål. Den bidrar til en forståelse av hvordan entreprenører kan tilby produkter og tjenester til verdens fattigste – også omtalt som “the base of the pyramid” (BoP) – under kommersielle betingelser. Det overordnede forskningsspørsmålet er: Hvordan bygger kommersielt motiverte entreprenører et selskap i en BoP kontekst? Ved å kombinere de teoretiske bidragene i hver artikkel, gis svaret på dette spørsmålet i kappa av avhandlingen. Det andre formålet med avhandlingen er å bidra til eksisterende teorier og litteratur som ofte blir brukt til å forklare entreprenørielle handlinger. Dette gjøres i de fire artiklene. Artikkel 1 bidrar til ressursbasert teori (RBT) som kun i begrenset omfang behandler ledelse av ressurser i samspill med kontekst. Funnene viser at BoP-entreprenører kan ta i bruk ulike kontekster for å strukturere og kombinere ressurser. Artikkel 2 bidrar til teorier for ressursledelse og –mobilisering. Det argumenteres for at antatt strategiske ressurser feiler på grunn av deres manglende evne til å integreres i konteksten. Likeledes kan antatt ordinære eller svake ressurser bli verdifulle nettopp på grunn av deres integrasjonsevne. Artikkel 3 viser at det oppstår et dilemma når en forretningsmodell skal utvikles: Skal forretningsmodellen tilpasses kontekst eller skal den forsøke å endre konteksten den skal implementeres i. Det argumenteres for at midlertidige tilpassede forretningsmodeller kan støtte en ”tilpasning til” eller en ”endring av” kontekst. Artikkel 4 tar for seg vekst. Artikkelen hevder at ulike vekstformer bør sees i sammenheng med valg av forretningsmodell, og at vekst i nye selskaper ikke kan begrenses til organisk vekst. Den forklarer også hvordan ulineære vekstmønstre i nye selskaper kan forstås. Etablering av lønnsomme selskaper rettet mot BoP har i liten grad blitt studert, og temaet er komplekst. En kvalitativ tilnærming er derfor velegnet for forskningsformålet, og et slikt design har blitt brukt i dette arbeidet. Alle forskningsspørsmålene har blitt besvart gjennom et enkelt case studium av Husk Power Systems (HPS). HPS er verdensledende innenfor minielektrisitetsnettverk basert på fornybar energi i BoP.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2016:347
dc.titleCommercialization of renewable energy in rural India: Entrepreneurial activities for building a profitable venture at the base of the pyramidnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel