Show simple item record

dc.contributor.authorHanslin, Hans Martin
dc.contributor.authorJohannessen, Birgitte Gisvold
dc.date.accessioned2017-02-14T10:05:20Z
dc.date.available2017-02-14T10:05:20Z
dc.date.created2017-01-05T09:11:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-17-01743-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2430687
dc.description.abstractGrønne tak demper og fordrøyer avrenning etter nedbør og er etablert som et tiltak for lokal overvannsdisponering. I prosjektet Fremtidens Byer, ble det i 2014 etablert forsøkstak med utprøving av ulike tekniske løsninger og vegetasjon i flere norske byer. I denne rapporten følger vi opp utviklingen på disse takene med analyser og vurderinger av vegetasjonen 3 vekstsesonger etter oppstart. Undersøkelsene viser at det er stor forskjell i kvalitet på vegetasjonen på de ulike takene. Noen få har høy og akseptabel kvalitet, men mange har middels til lav og ikke akseptabel kvalitet. Det er et stort problem at en ikke klarer å opprettholde kvaliteten på takene over tid. Noen av problemene skriver seg fra oppstartsfasen, mens andre er resultat av episoder med krevende værforhold som har gitt stor utgang av vegetasjon. Noen er også et resultat av lokale miljøforhold. Takene på Kalvøya, Bærum er et godt eksempel på det, der en nå har godt dokumentert negative effekter av skygge og le på bergknappvegetasjonen. I tillegg til de store utfordringene med kvalitet, er det en dynamikk i utvikling av vegetasjonen som kan få konsekvenser på sikt. Matter med de høyvokste Phedimus og Hylotelephium artene gir stort sett godt og tett vegetasjonsdekke, men utkonkurrerer de lave artene og dominerer fullstendig på flere av takene. Det ser også ut til å være en utfordring å få til gode løsninger basert på lave stedegne arter. Arbeidet med å finne bedre løsninger basert på stedegne arter bør intensiveres. For å kunne dra nytte av disse takene i flere år framover, er det behov for tekniske justeringer og oppfølging på flere av takene som reparasjon av skader, gjødsling og luking av ugras. Disse justeringene bør skje i 2017.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for bioøkonomi, NIBIOnb_NO
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;
dc.titleOppfølging grønne tak fra Fremtidens byer, 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO
dc.source.volume2nb_NO
dc.source.issue140/2016nb_NO
dc.identifier.cristin1421272
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 10053nb_NO
cristin.unitcode194,64,40,0
cristin.unitnameInstitutt for vann- og miljøteknikk
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record