Show simple item record

dc.contributor.authorSopha, Bertha Mayanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:35:08Z
dc.date.available2014-12-19T12:35:08Z
dc.date.created2011-05-02nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier414639nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-2581-6 (printed ver.)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-2583-0 (electronic ver.)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/242738
dc.description.abstractA sound climate policy encouraging clean energy investment is important to mitigate global warming. Previous research has demonstrated that consumer choice indeed plays an important role in adoption of sustainable technologies. This thesis strives to gain a better understanding of consumers’ decision-making on heating systems and to explore the potential application of agent-based modeling (ABM) in exploring mechanism underlying adoption in which heating system adoption by Norwegian households is taken up as a case study. An interdisciplinary approach, applying various established theories including those of psychology, is applied to create a model for consumer behavior and implement this behavior in an Agent-Based Model (ABM) to simulate heating technology diffusion. A mail-survey, carried out in autumn 2008, is a means to collect information for parameterizing the agent-based model, for gaining empirical facts, and for validating the developed model at micro-level. Survey sample consisted of 1500 Norwegian households drawn from population register and 1500 wood pellet users in Norway. The response rates were 10.3% and 34.6% for population sample and wood pellet sample respectively. This study is divided into two parts; empirical analysis and agent-based simulation. The empirical analysis aims at fully understanding the important aspects of adoptiondecision and their implications, in order to assist simulation. The analysis particularly contributes to the identification of differences/similarities between adopters and nonadopters of wood pellet heating with respects to some key points of adoption derived from different theories, psychological factors underlying the adoption-decision of wood pellet heating, and the rationales underlying Norwegian households’ decisions regarding their future heating system. The simulation study aims at exploring the mechanism of heterogeneous household decision-making giving rise to the diffusion of heating systems, and at revealing potential interventions toward wood pellet heating in Norway. A methodological approach of coupling ABM with empirical research is introduced to develop a conceptual model capturing households’ adoption-decision processes which is parameterized with empirical data. Simulation results demonstrate that the generated data from simulation is reasonably able to generate independent historical data at both macro- and micro-levels. It indicates that the proposed methodology is promising. As a whole, this thesis integrally addresses the study case using interdisciplinary perspective. The major contributions of the thesis lie in the inclusion of psychological factors, in addition to socio-demographic and technological factors, in adoption-decision, and the methodological proposal of coupling agent-based modeling (ABM) with empirical research and its application in the studied case.nb_NO
dc.description.abstractEn virksom klimapolitikk for å stimulere til investeringer i fornybar energi er viktig for å redusere global oppvarming. Tidligere studier har vist at valg gjort av forbrukere spiller en viktig rolle for utbredelsen av bærekraftige teknologier. Denne studien søker å bedre forståelsen av hvordan forbrukere tar beslutninger angående oppvarmingssystemer og å identifisere potensielle anvendelse av agent-basert modellering (ABM) i anvendelse og diffusjon av oppvarmingssystemer. Anvendelse og diffusjon av oppvarmingssystemer blant norske husholdninger benyttes som en casestudie. Studien har en tverrfaglig tilnærming, og anvender bant annet teori fra psykologi. Agent-basert modellering benyttes for å etablere konkrete problemstillinger som skal undersøkes. En spørreundersøkelse, gjennomført høsten 2008, brukes for å samle informasjon til parameterisering av en agent-basert modell, for å etablere empiriske fakta, og for å validere den utviklede modellen på mikronivå. Undersøkelsens utvalg besto av 1500 norske husholdninger trukket fra Folkeregisteret og 1500 brukere av trepellets i Norge. Svarprosentene var henholdsvis 10,3 % og 34,6 % for utvalgene av den generelle befolkningen og trepelletsbrukerne. Denne studien er delt i to deler, empirisk analyse og agent-basert simulering. Hensikten med den empiriske analysen er å forstå viktige sider ved valg av oppvarmingssystem, og implikasjoner av disse sidene med hensyn til mulige tiltak. Den empiriske analysen understøtter slik simuleringen i andre del av studien. Et spesielt viktig bidrag fra den empiriske analysen er kunnskap om forskjeller mellom brukere og ikkebrukere av trepellets med hensyn til sentrale punkter i ulike teorier om anvendelse av teknologi, psykologiske faktorer som innvirker på utbredelsen av trepellets, og underliggende årsaker til norske husholdningenes valg av framtidig oppvarmingssystem. Simuleringen tar sikte på å utforske hvordan heterogen beslutningstaking i husholdninger henger sammen med diffusjon av oppvarmingssystemer, og avdekker mulige tiltak rettet mot trepellets i Norge. En nyskapende kobling mellom ABM og empirisk forskning muliggjør utviklingen av en konseptuel modell for husholdningers anvendelsebeslutningsprosesser. Resultater gir en demonstrasjon på at simuleringen er rimelig i stand til å reprodusere uavhengige historiske data på både makro- og mikronivå. Dette indikerer at den foreslåtte metoden for å koble ABM med empirisk forskning er lovende. Avhandlingen tar opp casestudien i et tverrfaglig perspektiv. De viktigste bidragene til avhandlingen er inkluderingen av psykologiske faktorer i anvendelsebeslutninger, i tillegg til sosio-demografiske og teknologiske faktorer, og den foreslåtte metoden for å koble agent-basert modellering (ABM) med empirisk forskning.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Program for industriell økologinb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2011:31nb_NO
dc.relation.haspartSopha, Bertha Maya; Klockner, Christian A.; Hertwich, Edgar G.. Adopters and non-adopters of wood pellet heating in Norwegian households. Biomass and Bioenergy. (ISSN 0961-9534). 35(1): 652-662, 2011. <a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2010.10.019'>10.1016/j.biombioe.2010.10.019</a>.nb_NO
dc.relation.haspartSopha, B. M.; Klöckner, C. A.. Psychological factors in the diffusion of sustainable technology: A study of Norwegian households’ adoption of woodpellet heating. .nb_NO
dc.relation.haspartSopha, B. M.; Klöckner, C. A.. Modeling adoption and diffusion of heating system in Norway: Coupling agent-based modeling with empirical research. .nb_NO
dc.relation.haspartSopha, B. M.; Klöckner, C. A; Hertwich, E.G.. The influence of the social network structure on the diffusion of heating system in Norway. Proceeding of 3th World Congress on Social Simulation WCSS 2010, 2010.nb_NO
dc.relation.haspartMaya Sopha, Bertha; Klöckner, Christian A.; Hertwich, Edgar G.. Exploring policy options for a transition to sustainable heating system diffusion using an agent-based simulation. Energy Policy. (ISSN 0301-4215). 39(5): 2722-2729, 2011. <a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2011.02.041'>10.1016/j.enpol.2011.02.041</a>.nb_NO
dc.relation.haspartSopha, Bertha Maya; Fet, Annik Magerholm; Keitsch, Martina Maria; Haskins, Cecilia. Using Systems Engineering to Create a Framework for Evaluating Industrial Symbiosis Options. Systems Engineering. (ISSN 1098-1241). 13(2): 149-160, 2010. <a href='http://dx.doi.org/10.1002/sys.20139'>10.1002/sys.20139</a>.nb_NO
dc.titleAgent-Based Modeling and Simulation of Clean Heating System Adoption in Norwaynb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Program for industriell økologinb_NO
dc.description.degreePhD i industriell økologinb_NO
dc.description.degreePhD in Industrial Ecologyen_GB


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record