Show simple item record

dc.contributor.authorJørgensen, Per Magnus
dc.contributor.authorWeidemann, Einar
dc.contributor.authorFremstad, Eli
dc.date.accessioned2017-01-13T09:26:45Z
dc.date.available2017-01-13T09:26:45Z
dc.date.created2016-12-13T13:20:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-8322-077-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2427204
dc.description.abstractDette er den første oversettelsen til norsk av Norges første flora, som ble utgitt på latin i to bind i 1766 og 1776 (andre del posthumt, ved nevøen N.D. Gunnerus) av biskop Johan Ernst Gunnerus (1718–73) i Nidaros bispedømme. Han var en skolert mann (fra København, Halle og Jena), men han studerte aldri botanikk. Likevel følte han en religiøs og patriotisk plikt til å skrive en flora. Han ble sterkt inspirert og støttet av den samtidige Carl von Linné, som beundret Gunnerus’ arbeid. Floraen omfatter 1118 numre, hvorav noen arter (deriblant en svamp, nå klassifisert som dyr) var nye for vitenskapen. Gunnerus er fremdeles anerkjent som autor for noen plantenavn. Floraen er ikke bygd opp systematisk, men med artene i tilfeldig ordning, tilsynelatende etter som Gunnerus ble kjent med dem. Dette er ganske tungvint, etter som han dekker grupper fra mugg til skogstrær, i blanding. Trass i tittelen dekker floraen hovedsakelig hans bispedømme, som ved Gunnerus’ tid omfattet alle regioner fra Romsdal i Møre og Romsdal til Øst- Finnmark, like til grensen mot Russland. Fra 1759 til sin død brukte han mye tid og krefter på visitasreiser. Under disse samlet han ofte planter. Gunnerus bruker Linnés nye binære nomenklatur uten videre diskusjon, men inkluderer mange frasenavn fra eldre forfattere. Hans botaniske observasjoner er ujevne og ikke alltid relevant ut fra våre synspunkt. Der er mange feil-bestemmelser. Disse blir særlig avslørt når floratekstene sammenlignes med Gunnerus’ herbarium, som nå tilhører herbarium TRH. Noen ganger, når han hadde anledning til å sitte ved mikroskopet, kunne han bli svært detaljert, som når han beskriver hvordan annulus i bregnesporangier fungerer. I utgangspunktet inkluderer han i floraen hovedsakelig arter som han selv har studert, et prinsipp som ikke er fulgt i floraens del 2. Blant kryptogamene var han særlig interessert i alger, som han imidlertid ikke forsto særlig godt. Mer enn én gang beskriver han samme arten under flere ulike navn. Herbariet viser at han ofte feilbestemte arter, og til og med tok med arter som ikke vokser i Norge. De mange notene til teksten tar bl.a. sikte på å klargjøre Gunnerus’ feil og misforståelser. I det siste kapitlet vurderes Flora Norvegica mot verker av Gunnerus’ samtidige og ut fra dagens florakunnskap. Gunnerus samlet lokale plantenavn, inklusive samiske navn. Han skapte også nye norske navn for mange arter. Et særlig viktig og overraskende aspekt ved floraen er innsikten den gir i dagligliv i Norge i 1760-årene, gjennom merknader og diskusjoner om plantebruk i alle deler av samfunnet, skjønt mest blant bønder. Tekstene gir også innsikt i floraen i kulturlandskapet. Gunnerus var den første som rapporterte mange arter som vokser i Norge; 24 av dem ved publiseringer som anses pålitelige. For 102 arter er hans herbariebelegg de eldste som finnes fra Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNU Vitenskapsmuseetnb_NO
dc.relation.ispartofGunneria
dc.relation.ispartofseriesGunneria;80
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleFlora Norvegica av J.E. Gunnerus. På norsk og med kommentarernb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.source.pagenumber505nb_NO
dc.source.issue80nb_NO
dc.identifier.cristin1412113
dc.description.localcodeEn elektronisk publikasjon med åpen tilgang, lisensiert som CC BY 4.0.nb_NO
cristin.unitcode194,62,65,0
cristin.unitcode194,31,10,0
cristin.unitnameInstitutt for historiske studier
cristin.unitnameSeksjon for naturhistorie
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal