Show simple item record

dc.contributor.advisorKorsen, Eirik Bådsvik Hamre
dc.contributor.authorHaukås, Carl Helge Bacus
dc.contributor.authorKarlsen, Tage
dc.date.accessioned2017-01-09T12:44:09Z
dc.date.available2017-01-09T12:44:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2426737
dc.description.abstractInnledning: Tage har vært ansatt i Elkjøp siden høsten 2013. I løpet av ansettelsesperioden har han observert at det finnes forbedringspotensial på varelageret. Hensikt: Hensikten med rapporten er å optimalisere plasseringen av varegrupper og arbeidsområde r på lageret for å effektivisere varehåndtering og forbedre flyt og kundetilfredshet. Arbeidet er gjort med hensyn til to mål: 1) optimalisere lagerlayouten på Elkjøp Stormarked Gjøvik og 2) utvikle en metode som er overførbar til lignende handelsbedrifter. Metode: Varenes vekt, størrelse og omløpshastighet kombineres i et nytt verktøy – «Håndteringsindeksen». Kombinert med kartlagt plassbehov dannes grunnlaget for utforming av en ny lagerlayout. Resultat: Rapporten avdekker et stort forbedringspotensial i dagens layout og kommer med et konkret forslag til hvordan Elkjøp Stormarked Gjøvik kan reorganisere lageret sitt. Konklusjon: Lagerlayouten kan optimaliseres ved å bruke Håndteringsindeksen som er utviklet i oppgaven. Resultatene viser at dagens organisering av varegrupper på lageret er suboptimal, og det foreslås en ny layout som effektiviserer lageroperatørens arbeidsdag. Layouten presenterer vesentlige endringer i plasseringen av varer, maskiner og arbeidsområder.nb_NO
dc.description.abstractIntroduction: Tage has been an employee at Elkjøp since autumn 2013. During the employment period, he has observed that there is potential for improvement in the warehouse. Purpose: The report aims to optimize the location of goods and workspace in the warehouse to streamline management of goods and improve flow and customer satisfaction. The work in is done with regard to two objectives: 1) optimize warehouse layout Elkjøp Stormarked Gjøvik and 2) develop a method that is transferable to similar companies. Method: Commodity weight, size and turnover is combined in a new tool – «Håndteringsindeksen». This is combined with the good’s space requirements, forming the basis for designing a new warehouse layout. Result: The report reveals a great potential for improvement in the current layout and presents a proposal for a new warehouse layout design for Elkjøp Stormarked Gjøvik’s warehouse. Conclusion: The layout design can be optimized using «Håndteringsindeksen» developed in the thesis. The results show that the current placement of groups in the warehouse is suboptimal, and the thesis suggests a new layout design that streamlines the operator’s ability of handling goods.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectLagernb_NO
dc.subjectLayoutnb_NO
dc.subjectOptimaliseringnb_NO
dc.subjectHåndteringsindeksnb_NO
dc.subjectWarehousenb_NO
dc.subjectOptimalizationnb_NO
dc.subjectStormarked Gjøviknb_NO
dc.titleOptimalisering av lagerlayout på Elkjøp Stormarked Gjøviknb_NO
dc.title.alternativeWarehouse layout optimization at Elkjøp Stormarked Gjøviknb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Information and communication technology: 550nb_NO
dc.source.pagenumber96nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record