Show simple item record

dc.contributor.authorThommesen, Ole Thomasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:34:53Z
dc.date.available2014-12-19T12:34:53Z
dc.date.created2007-02-27nb_NO
dc.date.issued2003nb_NO
dc.identifier122138nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/242625
dc.description.abstractDenne oppgaven er utført som en hovedoppgave ved program for industriell økologi og institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU høst 2002 og vår 2003. Det har blitt utført en studie av dagens rammeverk for resirkulering av avfall fra elektriske og elektroniske produkter og en studie av rammeverket i de nye WEEE og RoHS direktivene i EU. Det er en noe fokus på innføringen av individuelt produsentansvar i WEEE-direktivet og substitusjon av miljøgifter gjennom RoHS direktivet. Studien er utført som en litteraturstudie med en analyse av virkemiddelbruken og en sammenligning av de to rammeve rkene. I første del av oppgaven beskrives i tillegg en del bakenforliggende teori. Implementering av WEEE-direktivet i Norge vil antagelig føre til at den norske forskriften får inkludert behandlingskrav, krav om resirkuleringsrater, krav om merking av EE-produkter, nye retningslinjer for miljøgebyr og krav om etablering av fond for finansiering av fremtidig avfall. For Europa som helhet til WEEE-direktivet hjelpe til med å dirigere farlige stoffer i EE-avfall bort fra deponi og forbrenning og øke graden av materialresirkulering. WEEE-direktivets fokus på individuelt produsentansvar vil gi produsentene insentiv til å designe produkter for enklere resirkulering. Dette kan føre til bedre miljøprestasjon. Norske produsenter/importører vil antagelig også ønske å utnytte potensialet i de individuelle systemene. Det kan åpne for nye aktører og økt konkurranse også her til lands. Harmonisering av lovverk i en stor region som Europa vil føre til at det blir mulig å opprette overnasjonale systemer og utnytte alle for deler ved stordrift. Behandlingen av avfallet kan settes ut på anbud og gi konkurranse i hele verdikjeden. Konkurransen kan stimulere til utvikling av ny resirkuleringsteknologi.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherDepartment of Chemical Engineeringnb_NO
dc.titleRammeverk for behandling av avfall fra elektriske og elektroniske produkternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Program for industriell økologinb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record