• Når rollene blir mange : voksne fjernstudenter i høyere utdanning 

      Rognstad, Gunn (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2001)
      Fagartikkelen tar for seg utfordringer høyere utdanning står overfor når nye målgrupper trekkes mot høyere utdanning. Behov for fleksible studieopplegg, alternativ metodikk og muligheten for å integrere utdanningen i ...