Now showing items 1-20 of 1154

  • Glint Solar - The Underlying Factors Behind The Start-Up's Growth 

   Kachel, Jacob Bjelke (Bachelor thesis, 2022)
   This thesis investigates the case of the Norwegian start-up Glint Solar. The start-up was founded in March 2020 by Even Kvelland, Harald Olderheim, and John Modin. Glint Solar operates in the solar industry, which is a ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Tech Norway AS 

   Nicolaysen, Sigrid Rosø; Kristiansen, Adrian (Bachelor thesis, 2022)
   Denne semesteroppgaven er skrevet som en del av vårt bachelorstudium ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim og hovedprofilen vår Regnskap. Oppgaven setter fokus på en lønnsomhetsanalyse av bedriften Tech Norway AS i perioden ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Visma Financial Solutions AS 

   Angelhus, Anders Rognskog; Aslesen, Alf Øivind; Nordmo, Kristoffer (Bachelor thesis, 2022)
   I denne semesteroppgaven, har vi som en avslutning på vår bachelor i økonomi og administrasjon, gjennomført en regnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet av Visma Financial Solutions AS i perioden 2017-2020. Innledningsvis ...
  • Hvordan håndterte ledelsen i banken migreringen inn i en ny bankallianse, og har denne håndteringen ført til endringskynisme blant de ansatte? 

   Hegge, Thea Skarbo; Backer, Nora (Bachelor thesis, 2022)
   Dagens raskt skiftende samfunn er i stadig endring, og alle endringer ledes på en eller annen måte. God endringsledelse og endringspraksis er en kunst og ofte en avgjørende faktor for å opprettholde eller skape ...
  • Bacheloroppgave om motivasjon under koronapandemien 

   Aufles, Amalia; Myklebost, Tonje; Strand, Lina (Bachelor thesis, 2022)
   De siste to årene med koronapandemi har vært utfordrende, både for privatpersoner og næringslivet. Restriksjoner har blitt innført, og vi har alle måttet leve med disse i hverdagen. Ansatte i hotellbransjen er en gruppe ...
  • En casestudie om hvordan et hovedstyre i en frivillig idrettsorganisasjon håndterte endringene som covid-19 pandemien medførte 

   Ledal, Kristina Holen; Iversen, Sofie Skyttersæter (Bachelor thesis, 2022)
   Som følge av covid-19 pandemien har samfunnet endret seg drastisk. Mange organisasjoner har blitt tvunget til å gjennomføre endringsprosesser. Med utgangspunkt i dette skal vi i oppgaven vår undersøke hvilke endringsprosesser ...
  • Motivasjon under endring i Nardo Bil 

   Haugstvedt, Kaja; Jacobsen, Bjørn-Arild Bergstad; Nilsen, Odin (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag Oppgaven har tatt utgangspunkt i bilforretningen Nardo Bil Jaguar Land Rover som har vært gjennom en omfattende endringsprosess de fem årene. I løpet av denne prosessen har de ansatte spilt en viktig rolle. ...
  • Motivasjonseffekter av prestasjonsbasert bonusordning. 

   Nergaard, Aurora.; Forren, Matias Storsveen.; Baarset, Lars Henrik Brynhildsen. (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven ser vi på et prestasjonsbasert belønningssystem hos IMM. Hensikten med oppgaven er å drøfte hvordan et slikt bonussystem påvirker motivasjonen til de ansatte. Videre i oppgaven presenterer og anvender ...
  • Ansattes opplevelse av Equinors fornybare endring 

   Bruknapp, Petter; Dethloff, Maximilian Finn (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven og medfølgende undersøkelse har blitt gjennomført fra NTNU i Trondheim i samarbeid med Equinor ASA. Målet med oppgaven er å undersøke endringsprosessen i Equinor fra olje og gass til etableringen av en ...
  • Ledelse i banksektoren: Hvilken lederstil benytter en norsk lokalbank seg av, og hvordan samsvarer dette med ledergruppen sin oppfatning? 

   Bjorvatten, Anette; Brennekåsa, Ingvild; Ohrt, Christian Johansen (Bachelor thesis, 2022)
   Bacheloroppgaven er gjennomført i samarbeid med en liten lokalbank i Sør-Norge med 34 ansatte. Av personvernhensyn er banken anonymisert og går under navnet bank X. Formålet med oppgaven er å undersøke i hvor stor grad ...
  • Akvafuture - En teknologisk løsning for fremtidens havbruk 

   Ydse, Nora; Rønsholm, Sigrun; Sætre, Martin (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag «Akvafuture – En teknologisk løsning for fremtidens havbruk» har til hensikt å bidra i beskrivelsen av havbruksnæringens konkurransesituasjon. Oppgaven er et resultat av samarbeid med lakseoppdretteriet Akvafuture. ...
  • Ledelse og motivasjon på hjemmekontoret 

   Jenshus, Ylva; Klemetsdal, Håkon; Ahmad, Sijjil Usamah (Bachelor thesis, 2022)
   Koronapandemien har de siste årene krevd store og hurtige omstillinger i samfunnet. Nærmest over natten ble «det normale» snudd på hodet. Der mange fant den «nye normalen» med hjemmekontor og arbeid hjemmefra krevende, var ...
  • Ledelse i frivillig sektor 

   Botten, Mali; Wiberg, Tina Marie; Skagen, Fredrik (Bachelor thesis, 2022)
   I det norske samfunn står frivillig arbeid svært sterkt, hvorav blant annet idretten i stor grad er avhengig av frivillige deltakere. Året 2022 er spådd til å være frivillighetens år, og arbeid innenfor den frivillige ...
  • Ledelse på hjemmekontor 

   Kobberrød, Lena; Fleischer, Emma-Pauline; Larsen, Synne Myran (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikten med vår bacheloroppgave er å undersøke hvordan mellomledere arbeider for å lede sine ansatte gjennom en endringsprosess, nemlig hjemmekontor. Vi ønsker å undersøke hvilken lederstil de benytter, og hvordan de ...
  • Casestudie: Forholdet mellom lederens og ansattes oppfattelse av ledelse i TietoEvry per K1 2022 - En studie av oppfattet og forventet lederstil i en bedrift i endring 

   Lund, Kathinka Stabell; Myrbråten, Mina Heier; Refsland, Maren; Storvik, Emma Rebecca (Bachelor thesis, 2022)
   I løpet av semesteret har gruppen bearbeidet data med målet om å svare på problemstillingen “Hvordan oppfatter leder og ansatte i TietoEvry lederens lederstil, sammenlignet med de ansattes forventninger til lederen i ...
  • Ansattes opplevelse av fusjonen mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Norges teknisk-naturvitenskaplig universitet 

   Haaland, Nora Wallace; Kammerud, Johanne (Bachelor thesis, 2022)
   Denne studiens hensikt er å studere de ansattes opplevelse av fusjonen mellom Høyskolen i Sør-Trøndelag og NTNU. Oppgaven ser på hvordan endringsprosessen har påvirket de ansatte ved Høyskolen i Sør-Trøndelag. Med særlig ...
  • Hvordan lykkes med en bærekraftig endringsprosess? 

   Baklid, Thea Sildnes; Dahlmann, Henrik Berg (Bachelor thesis, 2022)
   Gjennom det økende søkelyset på bærekraft de siste årene har norsk næringsliv gått gjennom store endringer. For noen organisasjoner har omstillingen vært krevende, mens andre viser seg å være mer forberedt på endringene ...
  • Ledelse i krisetid - En kinoleders møte med koronapandemien 

   Bach, Christopher; Karlsen, Erlend Melseth; Marleau, Mikael (Bachelor thesis, 2022)
   De siste to årene har bestått av nedstengninger og restriksjoner forårsaket av COVID-19 pandemien, som har ført til at flere bransjer har stått i vanskelige og usikre tider. Strategier og levedyktighet har blitt satt på ...
  • Hvordan ansatte på universiteter stiller seg til raske omstillinger på arbeidsplassen 

   Siem, Ida Yuan Bolstad; Pedersen, Julie; Eggen, Nils Gunnar Barstad (Bachelor thesis, 2022)
   Koronapandemien førte til en stor endring i undervisnings- og arbeidshverdagen på universiteter. Da pandemien ble et faktum påvirket ikke bare dette undervisning, men hverdagen til veldig mange ansatte på universitetet. ...
  • Valuation of Mowi ASA 

   Aasvik, Jonas Emil; Kulsveen, Martin Bjørvik; Strandberg, Mattias Bøe; Latini, Thomas Gunnari (Bachelor thesis, 2022)
   I denne semesteroppgaven har vi sett nærmere på MOWI ASA med det formål å verdsette selskapet, og basert på den verdsettelsen enten gi en anbefaling om en investor bør holde, selge eller kjøpe aksjene i MOWI ASA. Oppgaven ...