• Asylsøkere og stemmegivning 

      Zinhlawng, Sang Uk Ceu (Master thesis, 2019)
      Abstrakt I løpet av de siste to tiårene opplevde Norge en stor tilstrømning av asylsøkere. Innvandring og antall asylsøkere har skapt stor debatt i de siste valgkampene i Norge og mange andre europeiske land. Denne ...