• Effekt av barnehage på elevprestasjoner 

      Stølan, Randi; Wold, Bettina (Bachelor thesis, 2020)
      Det er bred konsensus blant forskere og fagmiljø om at barnehagedeltakelse gir positive utslag på elevprestasjoner. Hensikten med denne oppgaven er å analysere barnehageeffekten, og se om den endres ved å ta høyde for andre ...