• Oljepris og lønnsdannelse i Norge 

   Wangen, Brage Slotnæs; Nodland, Edvard Wedøe (Master thesis, 2019)
   Prisen på nordsjøolje har vært svært volatil i løpet av det siste tiåret, sammenliknet med tidligere perioder. Den sterke tilknytningen Norge har til petroleumsvirksomheten gjør det aktuelt å undersøke påvirkningen oljeprisen ...
  • Oljepris og lønnsdannelse i Norge 

   Nodland, Edvard Wedøe; Wangen, Brage Slotnæs (Master thesis, 2019)
   Prisen på nordsjøolje har vært svært volatil i løpet av det siste tiåret, sammenliknet med tidligere perioder. Den sterke tilknytningen Norge har til petroleumsvirksomheten gjør det aktuelt å undersøke påvirkningen oljeprisen ...