• Kan familieytelser brukes som et verktøy mot avtagende fertilitet? 

   Dahle, Mari Færsnes; Frantzen, Ingrid Louise; Kvale, David Kabichev; Vesterdal, Embla Sol Grimsrud (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgaven analyserer vi hvordan familieytelser påvirker fertiliteten i OECD-land. I mange av disse landene har det i senere år vært en avtagende trend i fertilitet, og formålet med oppgaven er derfor å undersøke om ...
  • Kan familieytelser brukes som et verktøy mot avtagende fertilitet? 

   Dahle, Mari Færsnes; Frantzen, Ingrid Louise; Kvale, David Kabichev; Vesterdal, Embla Sol Grimsrud (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgaven analyserer vi hvordan familieytelser påvirker fertiliteten i OECD-land. I mange av disse landene har det i senere år vært en avtagende trend i fertilitet, og formålet med oppgaven er derfor å undersøke om ...
  • Kan familieytelser brukes som et verktøy mot avtagende fertilitet? 

   Dahle, Mari Færsnes; Frantzen, Ingrid Louise; Kvale, David Kabichev; Vesterdal, Embla Sol Grimsrud (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgaven analyserer vi hvordan familieytelser påvirker fertiliteten i OECD-land. I mange av disse landene har det i senere år vært en avtagende trend i fertilitet, og formålet med oppgaven er derfor å undersøke om ...
  • Kan familieytelser brukes som et verktøy mot avtagende fertilitet? 

   Dahle, Mari Færsnes; Frantzen, Ingrid Louise; Kvale, David Kabichev; Vesterdal, Embla Sol Grimsrud (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgaven analyserer vi hvordan familieytelser påvirker fertiliteten i OECD-land. I mange av disse landene har det i senere år vært en avtakende trend i fertilitet, og formålet med oppgaven er derfor å undersøke om ...