• Påvirker husholdningers lønnsnivå den politiske tilliten i Norge? 

      Bjønnes, Lars; Vassvåg, Monique Ailin (Bachelor thesis, 2022)
      I denne oppgaven utforsker vi om det er en positiv sammenheng mellom husholdningers inntekt og den politiske tilliten i Norge. Vi bruker en multivariat regresjonsanalyse for å se effekten, som vi måler ved hjelp av variabelen ...