• Estimere lønnsforskjellene mellom innvandrere og majoritetsbefolkningen i Norge og Frankrike 

   Varatharajan, Dilani; Sureskaran, Gowsiga (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke lønnsgap mellom innvandrere og majoritetsbefolkningen i Norge og Frankrike. Utgangspunktet for analysen er PIAAC-undersøkelsen, som ble utført i 2011/12. Undersøkelsen ble utført ...
  • Hvorfor tjener menn mer enn kvinner? 

   Kulild, Solfrid; Varatharajan, Dilani (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven utforsker lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Norge, med hovedfokus på året 2019 på grunn av koronapandemiens påvirkning de senere årene. Ved hjelp av SSBs mikrodata fra microdata.no har vi ...