• Deltagelse i barnehage 

      Udland, Anders Martinius (Bachelor thesis, 2020)
      I denne oppgaven anvendes James Colemans’s skoleproduktfunksjon, som forklaring på myndigheters påvirkningskraft ved leseferdigheter hos barn. Oppgaven ønsker å finne svar på hvorvidt deltagelse i barnehage vil gi positiv ...