• Avkastning og risiko ved investeringer i Frontier Markets 

      Tinholt, Petter Hellstrand (Master thesis, 2013)
      Investeringer på tvers av land øker, spesielt for vestlige investorer. For å avdekke muligheter og risikoer i de minste, men likevel investerbare, landene har jeg benyttet teori om internasjonal diversifisering ...