• Reliance on Russian Fossil Fuels and Wartime Aid to Ukraine 

   Grøttumsbråten, Jesper; Schwenke, Selena; Vo, Hanh-Chan (Bachelor thesis, 2023)
   Denne oppgaven undersøker den statistiske sammenhengen mellom import av russisk fossile energikilder før krigsutbuddet og bistanden som er gitt til Ukraina siden invasjonens start. Vi gjør dette ved å bruke data fra IEA ...
  • Reliance on Russian Fossil Fuels and Wartime Aid to Ukraine 

   Grøttumsbråten, Jesper; Schwenke, Selena; Vo, Hanh-Chan (Bachelor thesis, 2023)
   Denne oppgaven undersøker den statistiske sammenhengen mellom import av russiske fossile energikilder før krigsutbruddet og bistanden som er gitt til Ukraine siden invasjonens start. Vi gjør dette ved å bruke data fra IEA ...
  • Reliance on Russian Fossil Fuels and Wartime Aid to Ukraine 

   ; Grøttumsbråten, Jesper; Schwenke, Selena; Vo, Hanh-Chan (Bachelor thesis, 2023)
   Denne oppgaven undersøker den statistiske sammenhengen mellom import av russisk fossile energikilder før krigsutbuddet og bistanden som er gitt til Ukraina siden invasjonens start. Vi gjør dette ved å bruke data fra IEA ...