• Does Portfolio Rebalancing Reduce Sector Exclusion Risk for a Long-Term Investor 

   Schmidt, Petter; Grannes, Tor Morten Bragstad (Master thesis, 2023)
   I denne masteroppgaven ser vi på hvordan eksklusjonsrisikoen påvirkes når porteføljene blir eksponert for tre ulike rebalanseringsstrategier: ingen rebalansering, rebalansering hvert 10. år og rebalansering hvert 5. år. ...
  • Does Rebalancing Reduce Sector Exclusion Risk for a Long-Term Investor 

   Schmidt, Petter; Grannes, Tor Morten Bragstad (Master thesis, 2023)
   I denne masteroppgaven ser vi på hvordan eksklusjonsrisikoen påvirkes når porteføljene blir eksponert for tre ulike rebalanseringsstrategier: ingen rebalansering, rebalansering hvert 10. år og rebalansering hvert 5. år. ...