• Analyse av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Norge og Storbritannia 

   Frislid, Ingebjørg; Letnes, Andreas; Savjord, Ada Holsether (Bachelor thesis, 2023)
   I forskningsmiljøet har det de senere årene vært økende interesse for yrkesaktive kvinner både nasjonalt og internasjonalt. Ettersom kvinner utgjør en stadig større andel av arbeidsstyrken, har lik lønn mellom kvinner og ...
  • Analyse av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Norge og Storbritannia 

   Frislid, Ingebjørg; Letnes, Andreas; Savjord, Ada Holsether (Bachelor thesis, 2023)
   I forskningsmiljøet har det de senere årene vært økende interesse for yrkesaktive kvinner både nasjonalt og internasjonalt. Ettersom kvinner utgjør en stadig større andel av arbeidsstyrken, har lik lønn mellom kvinner og ...
  • Analyse av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Norge og Storbritannia 

   Frislid, Ingebjørg; Letnes, Andreas; Savjord, Ada Holsether (Bachelor thesis, 2023)
   I forskningsmiljøet har det de senere årene vært økende interesse for yrkesaktive kvinner både nasjonalt og internasjonalt. Ettersom kvinner utgjør en stadig større andel av arbeidsstyrken, har lik lønn mellom kvinner og ...