• Effekten av fysisk aktivitet på studentprestasjoner 

      Kaja Sandvik Knudsen; Sara Rossi Stenevik (Bachelor thesis, 2021)
      Flere studier har blitt gjort for å undersøke effekten av fysisk aktivitet på akademiske prestasjoner. Mange av studiene er utført på barn. Disse viser at barn som er mindre fysisk aktive oppnår lavere karakterer, og at ...