• Er Tillit Viktig for Økonomisk Vekst i Europa? 

      Sandvik, Krister Henri Mikael (Master thesis, 2013)
      Denne oppgaven har som mål å trekke konklusjoner om effekten tillit har på økonomisk vekst ved å anvende empirisk analyse med ny data for utvalgte Europeiske land, for årene 2000 og 2010. Ved å gjøre dette ønsker jeg å ...