• Sykefravær. Kunnskapsstatus og problemstillinger 

      Ose, Solveig Osborg; Jensberg, Heidi; Reinertsen, Randi Eidsmo; Sandsund, Mariann; Dyrstad, Jan Morten (Research report, 2006)
      Vi har i dette arbeidet gått gjennom mange artikler, rapporter og noen bøker om sykefravær. Vi har sett på utvikling i sykelighet i befolkningen i forhold til sykefravær, på konjunktursvingninger og ...