• Naturressurser og økonomisk vekst: Betydning av institusjonell kvalitet 

      Bodin, Eline; Nylund, Sigurd Kjellmo; Sandberg, Andrea Seglem; Suhr, Oda Aven (Bachelor thesis, 2022)
      Land med mye naturressurser er ofte preget av dårlige utviklingsresultater, et fenomen, populært kalt ressursforbannelsen. Denne oppgaven analyserer hvorvidt kvaliteten på institusjoner spiller en sentral rolle for å ...