• Økonometrisk-komparativ analyse: Humankapitalens lønnsavkastning i USA og Norge 

      Isaksen, Mats; Holager, Sander; Pedersen, Håkon Bendik; Ørbeck, Martin (Bachelor thesis, 2019)
      Store sosiale og økonomiske ulikheter kan være en grunnleggende utfordring for samfunnet. Noen land er preget av svært stor ulikhet, mens andre land har i sammenligning klart å opprettholde forholdsvis små klasseskiller. ...