• Modellering og fremskriving av elektrisitetsforbruket i norsk økonomi 

      Pedersen, Andreas Campbell (Master thesis, 2017)
      Dagens moderne samfunn er avhengig av strøm for å drifte infrastruktur, oppvarming og industri. Å kartlegge elforbruket og hvordan det endres av befolkningsvekst, økt økonomisk aktivitet, rask teknologisk utvikling og ...