• The Day-of-the-Week-Effect at Oslo Stock Exchange 

   Heggland, Julia Åslid; Offerdal, Andreas (Master thesis, 2022)
   Ulike typer kalenderanomalier har blitt nøye studert innen økonomi og finans i en rekke markeder. Ukedagseffekter er en av de mest kjente av disse, og flere tidligere studier tyder på at mandager og fredager gir henholdsvis ...
  • The Day-of-the-Week-Effect at Oslo Stock Exchange 

   Heggland, Julia Åslid; Offerdal, Andreas (Master thesis, 2022)
   Ulike typer kalenderanomalier har blitt nøye studert innen økonomi og finans i en rekke markeder. Ukedagseffekter er en av de mest kjente av disse, og flere tidligere studier tyder på at mandager og fredager gir henholdsvis ...