• Produktivitet og fusjonsprosesser i UH-sektoren 

      Mardal, Sigurd (Master thesis, 2021)
      Det har vært gjennomført mange fusjonsprosesser i universitets- og høgskolesektoren i Norge i de senere år. I denne oppgaven sees det på om fusjoner har sammenheng med, eller kan forklares og begrunnes, i produktivitetsforskjeller ...