• Effekten av finanskrisen på subjektiv helse 

      Sjursen, Christoffer; Hammerstad, Oscar (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven har benyttet seks utgaver av European Social Survey for å estimere kausaleffekten av finanskrisen i 2008 på helse. Eksisterende forskning har i stor grad sett på hvordan finanskrisen har påvirket helsen ...