• The Bitcoin Dilemma 

      Habtai, Abraham; Urbye, Martin (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven har som mål å avklare om bitcoin fungerer som en hedge mot inflasjon, valuta, samt hedge og safe haven for aksjer og statsobligasjoner i USA, Europa, Japan, Sør-Korea og Norge. Dataen som blir tatt i ...