• Predikering av realprisen på laks 

      Møll, Aleksander Romøren; Gabrielsen, Morten Sjølie (Master thesis, 2017)
      I denne oppgaven benyttes VAR-modellering for å predikere realprisen på laks. Analysen tar utgangspunkt i et unikt datasett med månedlige observasjoner fra 2000(1) til 2016(12). Johansen’s test for kointegrerte vektorer ...