• Elevprestasjoner og Barnehagedeltagelse 

      Dahl-Aabakken, Peder; Lund, Erik (Bachelor thesis, 2021)
      Gode leseferdigheter er viktig og helt essensielt for at en elev skal kunne tilegne seg kunnskap. I denne oppgaven har vi valgt å se på hvorvidt barnehagedeltagelse har en signifikant betydning på leseferdighetene hos ...