• Hvorfor får renten så mye oppmerksomhet? 

      Jørum, Hedda Nessmo; Christophersen, Marte (Bachelor thesis, 2022)
      Denne oppgaven har som formål å se på forholdet mellom aksjemarkedet og rentesvingninger, med mål om å besvare følgende problemstilling: «Er lave renter gunstig for aksjemarkedet?» For å besvare problemstillingen har ...