• Er det en sammenheng mellom oljeprisen og kronekursen? 

      Ørstenvik, Therese (Master thesis, 2020)
      Tittel: Er det en sammenheng mellom oljeprisen og kronekursen? Denne masteravhandlingen undersøker om det er en sammenheng mellom oljeprisen og kronekursen målt mot både valutaer til oljeeksporterende land og oljeimporterende ...