• Coskewness as a priced risk factor in the Norwegian stock market 

   Løset, Johannes; Ølberg, Jens Erlend (Master thesis, 2021)
   Målet med denne masteroppgaven var å undersøke hvorvidt koskjevhet (coskewness) har vært en priset risikofaktor i det norske aksjemarkedet i perioden 1999-2019, og om det kunne være en nyttig utvidelse til kapitalverdimodellen ...
  • Coskewness as a Priced Risk Factor in the Norwegian Stock Market 

   Løset, Johannes; Ølberg, Jens Erlend (Master thesis, 2021)
   Målet med denne masteroppgaven var å undersøke hvorvidt koskjevhet (coskewness) har vært en priset risikofaktor i det norske aksjemarkedet i perioden 1999-2019, og om det kunne være en nyttig utvidelse til kapitalverdimodellen ...