• Har merkelapper påvirkningskraft?: en empirisk studie av Vera & William 

      Normann, Sara S.; Opkvitne, Tea Margrete Fallingen (Bachelor thesis, 2018)
      Denne oppgaven er skrevet i et samarbeid med bedriften Vera & William. Oppdragsgiver, Anne Cecilie Rinde, ga oss frie tøyler på temaet til oppgaven. Vi ønsket å undersøke om deres nye lansering av Smartlabel-merkelappen ...