• Kritiske faktorer ved omorganiseringen til Ringen Rehabiliteringssenter AS 

      Lundby, Ida Kristine Granseth; Thoreplass, Ida Cesilie (Bachelor thesis, 2014)
      NORSK: Målet med denne bacheloroppgaven er å finne ut hvilke kritiske faktorer Ringen Rehabiliteringssenter AS står ovenfor i forbindelse med omorganiseringen de foretar seg. For å finne svar på dette valgte vi en kvalitativ ...