• Analyse av strategiske valg i et helseforetak 

      Skår, Per Martin; Sveen, Pål Bilit; Johannessen, Simen Hoel (Bachelor thesis, 2014)
      NORSK: I vår oppgave har vi sett på Ringen Rehabiliteringssenter AS sitt forhold til sin største kunde, Helse Sør-Øst RHF. Dette kunde- leverandørforholdet blir regulert gjennom kontrakter med anbud hvert fjerde år. ...