• Bedriftens finansiering og finanskrisen 

      Haugen, Martin Sveen (Bachelor thesis, 2013)
      Dagens samfunn er i stor grad avhengig av effektive og nyskapende bedrifter. Generelt planlegger og gjennomfører bedrifter prosjekter hvor utbetalinger kommer før innbetalinger. Dette kalles investeringer, og er sentralt ...