• En studie av behovet for logistikk-kompetanse i Innlandet 

   Rudi, Marius Bakke; Willassen, Sander Wilberg (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: Problemstillingen i denne oppgaven kom på forespørsel fra Høgskolen i Gjøvik (HiG). De ønsket å få en oversikt over hvordan bedriftene i nærområdet ser på betydningen av logistikk-kompetanse. Vi har dermed sett på ...
  • Ledernes læring i fellesskap 

   Kjernlie, Kim Håkon; Sætre, Lars; Dyrud, Kjersti (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Målet med denne oppgaven var å få innsikt hvordan lederne lærer gjennom fellesskap. Vi tok derfor tak i teorien om Communities of Practice, en teori skrevet av Etienne Wenger. Vår oppgave berører fellesskapet, mening ...
  • Produktforbedring i nettverk 

   Østdahl, Morten; Båtstad, Johnny Dahlen; Brustuen, Njål (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Målet med denne oppgaven er å kartlegge i hvilken grad produktforbedring foregår i en bedrift som har sterke tilknytninger i et nettverk. For å besvare dette valgte vi å gå ut i fra et spesifikt produkt i en bedrift, ...
  • Ytre motivasjon og kontinuerlig forbedringsarbeid 

   Bråthen, Trine; Bratrud, Kristine (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Formålet med denne bacheloroppgaven er å belyse om ytre motivasjon påvirker de ansattes forhold til å delta i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Dette har blitt diskutert ved bruk av data fra Ringnes Bryggeri, ...