• Analyse av strategiske valg i et helseforetak 

   Skår, Per Martin; Sveen, Pål Bilit; Johannessen, Simen Hoel (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: I vår oppgave har vi sett på Ringen Rehabiliteringssenter AS sitt forhold til sin største kunde, Helse Sør-Øst RHF. Dette kunde- leverandørforholdet blir regulert gjennom kontrakter med anbud hvert fjerde år. ...
  • En empirisk studie av kritiske faktorer for nystartede bedrifter 

   Grov, Atle; Gabrielsen, Willy Brodin; Tveit, Einar Bernhard (Bachelor thesis, 2014)
   ENGLISH: The purpose of the thesis is to find critical factors for start-up businesses, regardless of industry. This has been discussed through three in-depth interviews and three questionnaires. We have used both qualitative ...
  • En studie av utlån av personell: et samarbeid i Raufoss Industripark 

   Nielsen, Jane Anett Broch; Ingvaldsen, Guro (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Denne bacheloroppgaven tar for seg en avtale om utlån av personell mellom bedriftene i Raufoss Industripark. Utlånsavtalen benyttes til å låne inn og ut ansatte i perioder der bedriftene har endrede behov for ...
  • Hvilke faktorer påvirker den indre motivasjonen hos de ansatte? 

   Jakobsen, Janne Merethe; Lysaker, Stine Gaaserud; Murad, Novin Kheireddin (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Formålet med denne bacheloroppgaven er å belyse hvilke forhold som påvirker den indre motivasjonen hos de ansatte, i en bedrift. Vi har valgt å fokusere på tre faktorer som vi mener er viktige for denne typen ...
  • Innovasjon Norges etablerertilbud i Oppland 

   Hagen, Else-Marie Kroken (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Entreprenørskap er svært viktig for det norske samfunnet. Nye bedrifter som etableres hvert år, er av stor betydning for sysselsetting og fornyelse av næringslivet. Innovasjon Norge er et av regjeringens viktigste ...
  • Kritiske faktorer ved omorganiseringen til Ringen Rehabiliteringssenter AS 

   Lundby, Ida Kristine Granseth; Thoreplass, Ida Cesilie (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Målet med denne bacheloroppgaven er å finne ut hvilke kritiske faktorer Ringen Rehabiliteringssenter AS står ovenfor i forbindelse med omorganiseringen de foretar seg. For å finne svar på dette valgte vi en kvalitativ ...
  • Motivasjon: en motivasjons studie ved Ahlsell nordkisa 

   Trøhaugen, Kai Asle; Moen, Chris André Lehre; Valstad, Joachim Adrian Tande (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Motivasjon var et tema som alle deltakerne av gruppen syntes var interessant, da dette var forelest om i emnet Ledelse og organisasjonspsykologi. Det var ønskelig å samarbeide med en større bedrift som hadde mange ...
  • Norsk spesialøl: en studie av norske spesialølkonsumenters kundetilfredshet. 

   Dahlen, Henrik; Bergestuen, Tom; Nerseth, Siri Heggelund (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: I de senere år har man sett en kraftig vekst i markedet for spesialøl i Norge og det etableres stadig nye mikrobryggerier. Salgstall fra Vinmonopolet viser at i perioden 2009-2013 har ølsalget økt med 138 %, i samme ...
  • Oppslutning om og motstand mot endring i Notabene 

   Rundhaug, Elena Brenden; Gaarder, Anne Marte (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Denne bacheloroppgaven er skrevet i samarbeid med Nye Notabene AS. Problemstillingen for oppgaven var å undersøke oppslutning om og motstand mot endring i Notabene. For å finne svaret på problemstillingen har vi ...