• Bærekraftighet i norske komposittbedrifter 

      Nicolaisen, Thomas; Kvåle, Hans Olav; Lien, Kristian (Bachelor thesis, 2011)
      NORSK: Målet med denne oppgaven var å kartlegge sentrale utfordringer som norske komposittbedrifter står ovenfor i forhold til bærekraftighet, samt hvordan oppdragsgiver kan bruke disse utfordringene for å utvikle ressursbånd ...