• Eierskap og teamprosess i aksjonsbasert entreprenørskapsutdanning 

      Haneberg, Dag Håkon; Brandshaug, Sigrid Westad; Aadland, Torgeir (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Artikkelen retter oppmerksomheten mot teamarbeid i entreprenørskapsutdanning og fokuserer på en type utdanning der studenter starter og driver en egen oppstartsbedrift – «Venture Creation Programs» (VCP). Forskningsspørsmålet ...