• Motivasjon: en motivasjons studie ved Ahlsell nordkisa 

      Trøhaugen, Kai Asle; Moen, Chris André Lehre; Valstad, Joachim Adrian Tande (Bachelor thesis, 2014)
      NORSK: Motivasjon var et tema som alle deltakerne av gruppen syntes var interessant, da dette var forelest om i emnet Ledelse og organisasjonspsykologi. Det var ønskelig å samarbeide med en større bedrift som hadde mange ...