• Convertible Bond Arbitrage with the AFV Model 

   Gustavsen, Jørgen; Sandnes, Ole-Andreas (Master thesis, 2019)
   Vi utfører en empirisk analyse av prisingsmodellen for konvertible obligasjoner foreslått av Ayache-Forsyth-Vetzal, kalibrert med metoden beskrevet av Andersen & Buffum, med mål om å teste modellens anvendelighet iconvertible ...
  • Convertible Bond Arbitrage with the AFV Model 

   Gustavsen, Jørgen; Sandnes, Ole-Andreas (Master thesis, 2019)
   Vi utfører en empirisk analyse av prisingsmodellen for konvertible obligasjoner foresl˚att av Ayache-Forsyth-Vetzal, kalibrert med metoden beskrevet av Andersen & Buffum, med m˚al om ˚a teste modellens anvendelighet i ...