• Strategisk lagerstyring for INEOS 

      Oien, Camilla; Refsland, Anne Gro (Master thesis, 2012)
      INEOS ønsker å redusere kapitalbindingen på komponentlageret. Hensikten med masteroppgaven er derfor å finne ut hvordan de kan samarbeide med leverandørene for å utarbeide strategier for lagerstyring. Case study ble valgt ...