• Deregulering av norsk jernbane og mulige sikkerhetsutfordringer 

      Ødegård, Sondre Strand; Ofstad, Johannes (Master thesis, 2016)
      I Norge foregår det i skrivende stund en deregulering av jernbanesektoren. Dette vil si at NSBs monopol på persontransport opphører og det åpnes for konkurranse på strekningene. Konkurransen går ut på at togoperatører skal ...