• Hvilke faktorer påvirker den indre motivasjonen hos de ansatte? 

      Jakobsen, Janne Merethe; Lysaker, Stine Gaaserud; Murad, Novin Kheireddin (Bachelor thesis, 2014)
      NORSK: Formålet med denne bacheloroppgaven er å belyse hvilke forhold som påvirker den indre motivasjonen hos de ansatte, i en bedrift. Vi har valgt å fokusere på tre faktorer som vi mener er viktige for denne typen ...