• Miljøregulering, innovasjon og samarbeid i havbruksnæringen 

      Larsen, Mari Lie (Master thesis, 2019)
      I 2018 eksporterte Norge 2.7 millioner tonn sjømat, til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner (Norges Sjømatråd, 2019). Utviklingstrekk og økonomisk omsetningspotensiale i de marine næringene tilsier at etterspørselen ...